Ålshults Handelsbod

Kulturcafé

KALENDER

Under sommaren organiserar vi så kallade open mic kvällar där alla är välkomna att spela, sjunga och lyssna. Under den ljusnande våren och då mörkret sänker sig om hösten har vi kontinuerligt ett europeiskt band hos oss som spelar och underhåller oss i cafét.  

Då det lackar mot jul och årstiden är som mörkast är det möjligt att närvara vid poesiläsning, föreläsningar och allmänt trevliga aftnar där alla är välkomna.